Ồ…

Ta nhất thời một trận cả kinh o_O Như thế nào mà ta cư nhiên nghĩ cứ vào Đài Lạc gia trang là có thể được diện kiến đầy đủ các chư vị anh hùng hảo hán bốn phương? Nhầm to rồi :O

Sự thể là lâu lâu ta mới ghé lại chốn Ảo tình dạ nguyệt, thập phần vui mừng khi thấy các vị đại hiệp đã bắt đầu edit trở lại. Ưa thích quá a XD Đọc hết chương mới, ta đánh mắt trông sang thanh bên, thấy tên các hảo hán có vài phần quen thuộc nhưng vẫn cẩn thận dò xét xem liệu có ai đó ta chưa nghe qua quí danh? Cư nhiên là có a. Ta giật mình ghé chơi, mới hay các vị ấy cũng đang dịch thuật chăm chỉ. Ây nha… Vốn tưởng bên Lạc tỷ đã tập trung hầu hết các vị tao nhân mặc khách, ai dè… Mỗi vị đại hiệp lại kết tình thâm thủ túc với vài vị nữa, cả thảy mấy chục vị a~ Ngẫm lại ta có vài phần hoảng hốt -O-;;

Thật cảm tạ các vị quá đi~ Đời fan gơ ham hố vô độ như ta, cứ được nhiều của đút vào miệng là thỏa mãn lắm lắm >_< Cho ta dập đầu hướng các vị thi lễ a~

Dã Hạc này xin lạy một lạy~ Mong các vị tiếp tục sự nghiệp đam mỹ cao quí nhưng cũng không kém phần gian truân thống khổ :) Lòng này vô cùng cảm phục ;__;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s