How do you spell “cruel”?

Chúng tôi, bị các người đánh gãy chân, phải lê lết tấm thân tật nguyền trèo lên một chiếc xe lăn, với hi vọng quãng đời còn lại không phải ngồi một chỗ làm kẻ vô ích.

Các người tiếp tục xô chúng tôi ngã khỏi xe.

Các người đưa cho chúng tôi một chiếc nạng gỗ, bắt chúng tôi xiêu vẹo chống đỡ cơ thể trên một điểm tiếp xúc duy nhất với mặt đất.

Giờ đây, các người lại nhẫn tâm giằng mất chiếc nạng, để mặc chúng tôi ngã trên mặt đất, trơ ra đó với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Chúng tôi chỉ có thể khóc cho quên cơn đau. Chúng tôi không làm gì được các người.

Tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s